PAUS för KON(s)TRASTER Staffanstorps Konsthall

KON(s)TRASTER
Staffanstorps Konsthall pausar KON(s)TRASTER på grund av Coronaläget.
Från och med den 28 oktober pausade Konsthallen all publik verksamhet. Detta beror på att smittspridningen av Covid-19 har ökat kraftigt de senaste veckorna.
När Konsthallen öppnar igen blir det med del 2 av KON(s)TRASTER.