Kontakt

Västra Skånes Konstnärsgille

Vi är en ideell förening med organisationsnummer 846500-2080.

Om du vill komma i kontakt med VSKG förening eller dess styrelse gör det lämpligast via e-post: info@vskg.se

Inbetalningar kan göras till:
Plusgiro  431 85 54-5
Bankgiro 5415-8670