Stort tack till alla besökare på våra utställningar på Kraften i Lomma och i Rådhushallen i Malmö