PAUS för KON(s)TRASTER på Staffanstorps Konsthall

Publicerad: 2020-10-29
Staffanstorps Konsthall pausar KON(s)TRASTER på grund av Coronaläget.
Från och med den 28 oktober pausade Konsthallen all publik verksamhet. Detta beror på att smittspridningen av Covid-19 har ökat kraftigt de senaste veckorna.
När Konsthallen öppnar igen blir det med del 2 av KON(s)TRASTER.