VSKG har under hösten antagit  sex nya medlemmar, vilka vi...

läs mer