KON(s)TRASTER och Smygehus Havsbad

KON(s)TRASTER på Staffanstorp Konsthall
del 2
(av 3) 10 april-25 april
Utställningen har fått namnet KON(s)TRASTER just för att spegla mångfalden av uttryck, tekniker och material som finns representerade i Västra Skånes Konstnärsgille.
Medverkande konstnärer: 
Emil Östlund
Jan-Åke Kristofersson
Juan Cano
Katarina Johansson
Linda Jarlskog
Marie Jönsson
Monica Paulsson
Ola Andersson
Tiddy Söderlund
Ulla Dunmar
Adress: Blekingevägen 1, Staffanstorp
Öppet: lördagar-söndagar 12-16, tisdag och torsdag 14-17

Smygehus Havsbad
Mars t.o.m maj
På Smygehus Havsbad ställer fyra konstnärer ut sin konst i och runt restaurangen.
Se vem genom att gå in på kartan och leta efter en markering på sydkusten.

Välkomna!