Paus för KON(s)TRASTER Staffanstorps Konsthall 17/10 – 1/11

OBS! Utställningen är pausad p.g.a. Coronaläget. Utställningen fortsätter med del 2 då tillfälle ges.

En utställning i tre delar med konstnärer från VSKG på Staffanstorps Konsthall.

Del 1: 17/10 – 1/11
Stig Espe Olson
Anita Köster
Eva Kronvall
Charlotta Höglund
Zsuzsanna Lendemar
Inger Skoog
Mats Areskoug
Gunnilla Welwert
Birthe Kjell Lindh
Barbro Jonasson