Bokskogens dag

Söndagen den 2 september  deltog ett 10-tal konstnärer från VSKG med utställning i Stenladan Torup under Bokskogens dag.

Besökarna kunde förutom att titta på utställningen måla sina egna tavlor och vinna en tavla gjord av en av föreningens medlemmar.

Arrangemanget uppskattades av såväl vuxna som barn.