10 Lena Kahl Asketorp

På äventyr

På äventyr

Yellow bird

Yellow bird

Orangeri

Ljusets hemligheter

Ljusbägare

Flow

Blue light

Blue therapy

Svalka

Klorofylld

Yellow dance

Red cups

I'm in heaven

Kontaktuppgifter

10 Lena Kahl Asketorp

Om mig

CV

Under 20 år har jag varit verksam som professionell violinist, huvudsakligen vid Malmö Opera. Numera arbetar jag inte längre heltid som violinist. Intresset för konst har alltid funnits där.

För mig, som hela mitt liv huvudsakligen sysslat med musik, ger måleriet en ny infallsvinkel i mitt skapande. Musiken är en abstrakt uttrycksform som inte lämnar några konkreta spår. Måleriet däremot resulterar i något konkret som finns kvar efter det att skapandeprocessen är avslutad. Det har gett mig nya uttrycksmöjligheter vid sidan av min musik.

I mina bilder arbetar jag mycket med akvarelltekniken ”vått i vått”. Med hjälp av olika växtmaterial, stenar och schabloner skapar jag ytor, mönster och figurer. Att lära mig att utnyttja och använda pigmentens egenskaper är grundstommen i mitt måleri. Det som jag gillar mest med akvarell är dess oförutsägbarhet.

Kurser och utställningar

En mycket viktig del av måleriet är mötet med andra konstnärer och målarkompisar.
Bra undervisning och inspiration har jag fått bl.a. av konstnärerna Johan Ramberg,
Ria Roes Schwartz, Anna Törnquist, Lars-Eje Larsson och kurser på Gerlesborgsskolan med Lars Holm.

Jag har bl.a. ställt ut på följande gallerier och jurybedömda utställningar:
2012, 2014 NAS Nordiska Akvarellsällskapets internetutställning
2014 Kullasalongen – Krapperup
2016 Nordisk akvarell på Annaborg i Hilleröd, Danmark
2018 Akvarellsalong Väsby konsthall
2015, 2017, 2022 samlingsutställningar på Jäger & Jansson Galleri
2020 samlingsutställning VSKG Lund, Jäger & Jansson Galleri
2021 NAS Nordiska Akvarellsällskapets internetutställning
2021 Limhamns Konsthall
2023 Galleri Bluelight stipendieutställning, Svalöv
lena.kahl@asketorp.com

0733-667119