10 Lena Kahl Asketorp

Drömvillan

Vila vid denna källa

Prickigt

I krukmakarens verkstad

Skördetid

Blått landskap

Fånga ljuset

Violet view

Vårkaramell

Indigo-skål

Kopparkärl

Blommande regnskog

På västfronten intet nytt

Min skatt

Kontaktuppgifter

10 Lena Kahl Asketorp

Om mig

CV

Bakgrund

Under 20 år har jag varit verksam som professionell violinist, huvudsakligen vid Malmö Opera. Sedan 2006 arbetar jag inte längre på heltid som violinist.

För mig, som hela mitt liv huvudsakligen sysslat med musik, ger måleriet en ny infallsvinkel i mitt skapande. Musiken är en abstrakt uttrycksform som inte lämnar några konkreta spår. Måleriet däremot resulterar i något konkret som finns kvar efter det att skapandeprocessen är avslutad. Det har gett mig nya uttrycksmöjligheter vid sidan av min musik.

I mina bilder arbetar jag just nu mycket med akvarelltekniken ”vått i vått”. Med hjälp av olika växtmaterial, stenar och schabloner skapar jag ytor, mönster och figurer. När allt är torrt avlägsnas allt ”löst” material och kan återanvändas i nästa målning. Att lära mig att utnyttja och använda pigmentens egenskaper är grundstommen i mitt måleri.

Kurser och utställningar

En mycket viktig del av måleriet är mötet med andra konstnärer och målarkompisar.
Bra undervisning och inspiration har jag fått bl.a. av konstnärerna Johan Ramberg,
Ria Roes Schwartz, Anna Törnquist, Lars-Eje Larsson och kurser på Gerlesborgsskolan med Lars Holm.

Jag har bl.a. deltagit i följande jurybedömda utställningar:

2010, 2011  Lion´s höstsalong

2011, 2014  Romelegården

2012, 2014  Nordiska Akvarellsällskapets internetutställning

2014  Kullasalongen – Krapperup

2016  Nordisk akvarell på Annaborg i Hilleröd, Danmark

2018  Akvarellsalong Väsby konsthall

2015, 2017, 2021 samlingsutställningar på Galleri Jäger & Jansson

2021 NAS Nordiska Akvarellsällskapets internetutsällning

2021 Limhamns konsthall

lena.kahl@asketorp.com

0733-667119