Utställningar

Utställning 1
25-28 mars, 2016  

Konstrundan  Samlingsutställning  VSKG
Stenladan Torup och Esarp

Om mig

Gerhard Krämer föddes  1938 i Wien. Efter studentexamen började han studera arkitektur.

På somrarna liftade han runt i Europa och fick därigenom kulturella och konstnärliga uttryck för livet.

Sedan 1963 bor Gerhard i Sverige. Han började sin karriär i en keramikverkstad . Han studerade

silversmide och batik och började experimentera med grafiskt tryck. Gerhard besökte grafikklassen

hos den bekante svenske målaren Hans Verduijn.

Dessutom studerade Gerhard arkeologi och konstvetenskap vid Lunds universitet, som avslutades

med en fil.kand.

 

Gerhard var medlem i konstnärsföreningen Hipp i Malmö och deltog i konstutställningar i

Malmö och Warszawa. Efter pensioneringen intensifierade Gerhard sin konstnärliga verksamhet som

han kontinuerligt bedrivit bredvid sin yrkeskarriär.

 

Influerad av de stora österrikiska målarna Klimt, Schiele och Hundertwasser är Gerhards

tavlor präglade av nonfigurativa linjemönster med en starkt kontrasterande färgskala. Han använder

gärna guld och silver som grundstruktur i tavlorna och målar med en blandteknik av tusch och akryl.

 

Motiven är ofta hämtade ur naturen, mestadels surrealistiska blomsterstilleben och förvridna

rotsystem.  Jugendstilen och kubismen  influerade hans målningar.

Naturen står i förgrunden ofta abstraherad i form av gömda växter och rotelement. Gerhards tavlor

manar till eftertanke och fantiserande och väcker lusten att se bortom tingen. Därigenom blir varje

tavla en resa in i ny och överraskande värld.

Gerhards tavlor uppskattas inte bara i Sverige utan även i utlandet. Hans verk hänger hos samlare i

Sverige, Tyskland och Österrike.