123 Anita Köster

123 Anita Köster

1910 -talet, Giclé

1955

Café på 30-talet

Vattenlek

Liggande modell

Önskan

Spaning

I skogen finner jag ro

Höstgrönska

I upplösnin

Vintergrönska

Dunge

Kontaktuppgifter

123 Anita Köster
anita.koster@kosters.se
070 728 54 60
https://vskg.se/anita-koster
Galleri Konstrum, Kungsgårdsvägen 8, 230 53 Alnarp

Utställningar

Påskutställning 2021 Galleri Konstrum

Kungsgårdsvägen 8 Alnarp

2-5  april kl 11-16

10-11 april kl 12-15

 

Om mig

Under påsken 2021 kommer min ateljé att vara öppen men det blir ett begränsat antal som kan vistas i lokalen samtidigt. Vi håller koll och hjälps åt så att vi kan hålla de avstånd som pandemin kräver. Själv kommer jag att mestadels hålla mig utanför ateljén.

Öppettider är

2-5 april 11-16

10-11 april 12-15

 

Jag är fångad av akvarellens magi och är oerhört fascinerad av spänningen mellan färgen, vattnet, pappret och min egen påverkan på dessa. Akvarellmålning är full av överraskningar och jag letar ständigt nya sätt att måla på.

När jag relativ sent i livet tar tag i måleriet blir mitt intresse för naturen en ständig inspirationskälla. Naturens skönhet i alldagliga  företeelser förekommer ofta i mina bilder, ibland leder färgen och bilden mig vidare och  mina tankar kan återspeglas i bilderna. Även rekvisita från naturen fått sätta sina spår i min målning genom tryck.

Sedan 2020 har jag ägnat mycket tid åt modellmåleri och hämtat inspiration från gamla foton från förr. Det resultarade i en lång serie om min familj under ett sekel.

CV

Jurybedömda utställningar

Skånes Konstförening, Malmö 2011

Akvarellsalong 2012, Väsby Konsthall

Kullasalongen 2012, Krapperups Konsthall

Romele Konsthall 2016, Dörröd

Representerad på

Lomma Kommun

Utställningar

Alnarps Restaurang påsken 2011,2012

Samlingsutställning Lomma Event påsken 2011-2012

Konst på Stan, Helsingborg 2011-2013

Borgeby Slott, Borgeby 2012,2013

Samlingsutställning VSKG, Alnarpsgården, 2012-2014

Samlingsutställning VSKG, Rådhushallen Malmö 2012-2016

Samlingsutställning VSKG, Kraften Lomma, 2013-2016

Samlingsutställning VSKG, Jäger & Jansson Galleri 2019

Samlingsutställning  VSKG, Staffanstorps Konsthall 2020

Samlingsutställning VSKG, Stenladan Torup 2015-2019

Galleri Engleson, Malmö, separatutställning 2014

Maria Thorlund Ateljé & Galleri, 2015

Separatutställning Biblioteket Bjärred, 2016

Konst i advent, Caroli City Malmö, 2016

Egen ateljé öppen under konstrundan påsk 2013-2016, 2018

Jaktpaviljongen Torup, påsken 2017

Kronohäktet Ängelholm, samlingsutställning SK

Entrance2Art konstförening, Landskrona, separatutställning 2018

Samlingsutställning SK, Caroli City Malmö, 2018

Galleri Konstrum Alnarp, 2018-2021

Kävlinge Kommun konstförening, Kävlinge 2020