Medlemsmöte i augusti

På Restaurang Tegel i Rydebäck kommer vi att hålla medlemsmöte den 25 augusti kl 17.00 för VSKG:s medlemmar.

Efter mötet samlas vi till en gemensam måltid i restaurangen där en grillbuffé serveras till en kostnad av 299 kr. Anmälan om deltagande i den gemensamma måltiden görs på vskgkassor@telia.com och kostnaden för måltiden betalas senast den 15/8 in på föreningens  

Plusgiro  431 85 54-5

Bankgiro 5415-8670