Till minne av Mats Areskoug

Kontaktuppgifter

Till minne av Mats Areskoug

Om mig

Till Minne av Mats Areskoug

Mina bilder utvecklar jag från foton som jag arbetar vidare med i datorn. Ursprunget kan vara närbilder av frukter eller andra naturföremål. På riktigt nära håll och med snävt utsnitt övergår verkligheten i abstraktion och nya världar öppnar sig. Jag är intresserad av det som uppstår i ”glappet mellan det avbildade och bilden”.

På senare tid har jag arbetat med iscensättningar av böcker och bokhyllor i försök att gestalta minnets obeständighet. Minnen av böcker (men även av annat) bleknar, tunnas ut, glider undan och flätas samman.

CV

Jurybedömda utställningar

hÖsterlensalongen 2019, Gyllengården, Smedstorp

hÖsterlensalongen 2017, Gyllengården, Smedstorp

hÖsterlensalongen 2016, Gyllengården, Smedstorp

hÖsterlensalongen 2015, Gyllengården, Smedstorp

Romele konsthall 2014, Dörröd, Veberöd

 

Övriga utställningar (urval)

Staffanstorps konsthall 2020 (samlingsutställning)

Trelleborgs bibliotek 2020 (samlingsutställning)

Konstrundan Västra Skåne 2019, Torup (samlingsutställning)

Bokskogens dag 2018, Torup (samlingsutställning)

Konstrundan Västra Skåne 2018, Torup (samlingsutställning)

Jolans galleri 2017, Lund

Tulseboda kulturhus 2015, Kyrkhult

Köpmansmagasinet 2014, Smygehuk (samlingsutställning)

Galleri KVIS 2013, Svedala (samlingsutställning)

Malmö högskola, Orkanen 2011, (samlingsutställning)