40 Göran Jönsson

Kontaktuppgifter

40 Göran Jönsson

Om mig

Medlem iVSKG sedan 1991.Har deltagit i olika samlingsutställningar samt VSKG:s höst och vårutställningar.

Även deltagit i egna utställningar på galleri och konstföreningar.

CV

Utbildad på Skånska målarskolan. Ledare på målerikurser för Vuxenskolan