59 Conny Nyström

Kontaktuppgifter

59 Conny Nyström
conny.nystrom@telia.com
040-48 09 27
www.webbadress.se
Häckeberga gamla skola, 247 98 Genarp

Om mig

Conny Nyström född i Stockholm 1943. Studerat på Konstfack,
Forum målarskola i Malmö samt arbetat som tecknare.
Stipendiat hos Konstnärsnämnden.
Representerad på höstsalongen Skånes Konstförening, Lunds
Kommun, Landskrona konsthall och hos Statens konstråd.
Medlem i Skånska konstnärsklubben och VSKG.