Om mig

Conny Nyström född i Stockholm 1943. Studerat på Konstfack,
Forum målarskola i Malmö samt arbetat som tecknare.
Stipendiat hos Konstnärsnämnden.
Representerad på höstsalongen Skånes Konstförening, Lunds
Kommun, Landskrona konsthall och hos Statens konstråd.
Medlem i Skånska konstnärsklubben och VSKG.