Jonas Lundh

Måleri, blandteknik

 

 

Om mig

Jag är en autodidakt bildkonstnär med ett abstrakt och filosofiskt bildspråk där övertydlighet är något jag undviker.

Bildkompositionerna är inte bundna till mig själv utan tillgängliga för var och en att tolka och ta till sig. Bakom motiven vilar alltså ingen föreställning eller speciell förväntan utan mina bilder domineras av mystik.

Jag har ingen ambition att alla betraktare skall uppleva mina bilder på ett entydigt sätt utan de lämnar utrymme för vars och ens fantasi. För mig är det inte föreställningen dvs motivet som är det viktiga. Innebörden i min konst är vår värld skildrad i stämningar. Man kan ställa sig frågor av närmast filosofisk karaktär: Vad är verklighet och vad är sken? Vem befinner sig i vilken värld och vad har de för förbindelse med varandra?

Sedan början av 2000-talet har jag använt mig av en teknik där jag målar med kartongbitar istället för penslar. En teknik som resulterar i att bilderna får ett speciellt uttryck och en mindre tydlighet, där betraktaren ges ett större utrymme för fri tolkning.

 

En inspirationskälla i måleriet är det nordiska ljuset och något slags positivt vemod. Jag använder ofta minnen som dofter och intryck från barndomen och från mina resor.

Man ska kunna skapa tydningar utifrån personliga erfarenheter och upplevelser och det har sagts att man för all del även kan knyta an mina bilder till konsthistorien, till föregångare inom abstrakt expressionism som öppnat hisnande gränsöverskridande.

 

CV

Jonas Lundh
Selected previous exhibitions 2005-2016:
Individual exhibitions
2016 Axis konstförening, Lund
2015 Art Gallery Jäger&Jansson Lund
Sigtuna Stiftelsen
E.on Konstförening, Malmö
2014 Art Gallery Ekebacken
Art Gallery, Hammarlunda
2012 Art Gallery, Alvesta
2011 Art Gallery, “KROMA”, Ronneby
2010 Art Gallery, Klippan
2009 Centrum of Culture, Ronneby
2008 Gallery Nomad, Copenhagen
2007 Art Gallery, Lysekil
Art Gallery, Alvesta
Gallery Flamingo, Falkenberg
2006 Art Gallery “Längan”, Olofström
Art Gallery Sölvesborg
City Hall of Eslöv
2005 Art Gallery CSK, Kristianstad
Selected collective exhibitions
2016 L´Expo Lyon, Carré d´Artistes, Lyon
2015 Carré d´Artistes, Amsterdam
L´Expo Paris, Carré d´Artistes, Paris
Art Gallery, Edsvik Konsthall, Sollentuna
2009 Gallery Flamingo, Falkenberg
2007 Art Museum, Hörby
2006 Art Gallery, Väsby Konsthall, Stockholm