Anita Köster

Akvarell

 

Om mig

Jag är fångad av akvarellens magi och är oerhört fascinerad av spänningen mellan färgen, vattnet, pappret och min egen påverkan på dessa.

Nyfikenheten att få uttrycka mig med bilder väcktes redan under skoltiden och förstärktes senare genom besök på konstmuseer och utställningar. När jag relativ sent i livet tar tag i måleriet blir mitt intresse för naturen en ständig inspirationskälla. Naturens skönhet i framförallt alldagliga och nära företeelser vill jag belysa genom att framställa den enbart med färgens kraft eller detaljerat i ett större rum där perspektivet får en oväsentlig roll. Gärna med att visa skönheten i förgängligheten.

CV

Jurybedömda utställningar

Skånes Konstförening, Malmö 2011

Akvarellsalong 2012, Väsby Konsthall

Kullasalongen 2012, Krapperups Konsthall

Romele Konsthall 2016, Dörröd

Utställningar

Konstifik, Flädie 2003

Lilla Bjällerup 2004

Hantverksmässan Båstad 2010

Alnarps Restaurang påsken 2011,2012

Samlingsutställning Lomma Event påsken 2011-2012

Konst på Stan, Helsingborg 2011-2013

Transformatorn Löddeköpinge 2011-2014

Borgeby Slott, Borgeby 2012,2013

Samlingsutställning VSKG, Alnarpsgården, 2012-2014

Samlingsutställning VSKG, Rådhushallen Malmö 2012-2016

Samlingsutställning VSKG, Kraften Lomma, 2013-2016

Galleri Engleson, Malmö, separatutställning 2014

Samlingsutställning VSKG, Stenladan Torup 2015-2017

Maria Thorlund Ateljé & Galleri, 2015

Separatutställning Biblioteket Bjärred, 2016

Konst i advent, Caroli City Malmö, 2016

Egen ateljé öppen under konstrundan påsk 2013-2016, 2018

Jaktpaviljongen Torup, påsken 2017

Entrance2Art konstförening, Landskrona, separatutställning 2018